Terminologie

Vaak worden wij gevraagd om een eerste toelichting in automatische betaalsystemen. Voor ons én uw gemak staan hieronder de definities van ons brede werkveld uiteengezet. Wilt u graag een vrijblijvend en deskundig advies, dan staan wij u met plezier persoonlijk te woord.

Muntbetaalautomaat,is een machine die na inworp van munten en/of penningen een product afgeeft. In toenemende mate worden deze vervangen door automaten die de betaling verwerken middels pin en/of chipknip (en/of creditcard). Electronische muntautomaten kunnen diverse soorten munten verwerken. Met wel 24 verschillende parameters worden de munten van elkaar onderscheiden. Zo meet de elektronische muntautomaat niet alleen het gewicht, diameter en dikte, maar ook het reliëf op de ingeworpen munt. De mechanische muntautomaat is beperkt omdat maar één soort munt kan worden geaccepteerd. Door de mechanische werking is hij tevens gevoeliger voor het doorlaten van valse munten. De levensduur is korter dan die van de elektronische muntautomaat. Daartegenover staat dat de mechanische muntautomaat bijna de helft goedkoper is.

Open betaalsysteem,hierbij kan ‘iedereen’ en ‘overal’ betalen, de acceptatie van het betaalmiddel is onafhankelijk van de leverancier van de betaalautomaten. Betaalmiddelen zoals (bank) pinpassen en Chipknip maken deel uit van het open betaalsysteem. Daarnaast is er een groot aantal gesloten betaalsystemen. Hier worden betaalmiddelen (meestal chipkaarten) gebruikt die uitsluitend binnen één organisatie zijn op- en af- te waarderen. Een gesloten betaalsysteem biedt meestal meer mogelijkheden dan open betaalsystemen. Dat komt omdat bij open betaalsystemen geen onderscheid gemaakt kan worden, de transacties zijn anoniem en iedereen met een open betaalpas wordt gelijk behandeld. Bij een gesloten betaalsysteem worden juist coderingen op de kaart gezet om de kaarthouders in groepen te kunnen verdelen. Ook de omzetregistratie van open of gesloten betaalsystemen is verschillend. Alle PIN- en Chipkniptransacties worden verwerkt door Interpay Nederland B.V. De acceptanten van PIN- en Chipkniptransacties krijgen uitsluitend totaaloverzichten van de verrichtte transacties.

Gesloten betaalsysteem,biedt meestal meer mogelijkheden dan open betaalsystemen. Dat komt omdat bij open betaalsystemen geen onderscheid gemaakt kan worden, de transacties zijn anoniem en iedereen met een open betaalpas wordt gelijk behandeld. Bij een gesloten betaalsysteem worden juist coderingen op de kaart gezet om de kaarthouders in groepen te kunnen verdelen. Aan een kaartgroep kunnen dan verschillende rechten worden gekoppeld zoals prijslijnen voor prijsdifferentiatie, gesubsidieerde verstrekkingen, toegang of juist geen toegang tot bepaalde op- of afwaardeerlocaties. Verder is het mogelijk om bij een gesloten betaalsysteem gepersonaliseerde opdrukken op de kaarten aan te brengen met bijvoorbeeld: pasfoto, naam van kaarthouder, afdeling, locatie, kaartgroep en barcode. Bovendien kunnen aan de gepersonaliseerde (chip-)kaarten nog andere functies worden verbonden zoals identificatie, toegangscontrole en  aanwezigheidsregistratie. Ook de omzetregistratie van open of gesloten betaalsystemen is verschillend. Alle PIN- en Chipkniptransacties worden verwerkt door Interpay Nederland B.V. De acceptanten van PIN- en Chipkniptransacties krijgen uitsluitend totaaloverzichten van de verrichtte transacties.Bij gesloten betaalsystemen kunnen de omzet- en transactiegegevens gedetailleerd worden tot op het kaarthouder- en/of productniveau.

Betaalkaart,is een pasje, gemaakt van kunststof, welke digitale betalingen kan verwerken. Er wordt onderscheid gemaakt van verschillende betaalkaarten waaronder Pinpas, Creditcard, Chipknip en Proton.
Betaalsleutel, wordt gekoppeld aan een mobiele portemonnee. Voor elke gebruiker is er een passende sleutel, doorgaans voorzien een Mifare DESFire chip. Dit is een technologie met een hoog veiligheidsniveau en wordt wereldwijd beschouwd als één van de meest veilige chip technologieën.

Muntproever,zorgt ervoor dat munten worden geaccepteerd of verworpen al naar gelang de instelling daarvan (bijvoorbeeld: wél euro’s, maar geen dollars).

Munthopper,bestaat uit een container (‘druppel emmer’) waar munten worden verzameld om per direct beschikbaar te zijn voor uitbetalingen (door het indrukken van de “Cash Out” knop). Onderdeel van de munthopper is een mechanisch apparaat wat de munten in de muntlade verplaatst (‘draait’) wanneer een speler credits en dus munten verzameld. Zodra een bepaalde (vooraf ingestelde) munt capaciteit is bereikt, laat deze ‘munt draaier’ automatisch het teveel aan munten in een “druppel emmer” vallen. Ongebruikte munthoppers kunnen nog steeds gevonden worden in apparaten als legacy, zelfs op spellen die uitsluitend gebruik maken van “ticket-in/ticket-out” technologie.

Geldwisselaar,accepteert of verwerpt de ingeworpen munten en geeft wisselgeld terug.

Vendingcontroller, biedt gecontroleerde toegang tot automaten, was-systemen, zonnebanken, lab-apparatuur, industriële machines, automatisering-apparaten. Voorzien van een eindig aantal in toegang, die wordt bijgehouden en automatisch onderhouden door de controller. De bijbehorende software stelt u in staat dit op elk moment te wijzigen.

Betaalprotocol converters: In de jaren ’80 deed de betaalkaart zijn intrede in het Nederlandse toonbankbetalingsverkeer. Aanvankelijk ontwikkelden de banken en de Postbank ieder hun eigen standaard voor de betaalkaart. Het was echter wenselijk dat alle uitgegeven betaalkaarten door alle betaalautomaten in Nederland werden geaccepteerd. Onder leiding van de Nederlandsche Bank (DNB) zijn beide standaarden ondergebracht in het bedrijf BeaNetBeaNet werd verantwoordelijk voor het verwerken van GIRO (Postbank) en BANK (overige banken) later zijn deze twee producten samengevoegd in het productPIN. Om dergelijke EFT/POS transacties op betaalautomaten te verwerken is de BeaNet-terminal (Dutch banks EFT/POS specifications) ontwikkeld. In 1994 is BeaNet samen met BankGiroCentrale en Eurocard Nederland gefuseerd in het bedrijf Interpay dat inmiddels Equens heet.

C-TAP (Common Terminal Acquirer Protocol) is de specificatie die in de Beneluxlanden gehanteerd wordt voor betaalautomaten. C-TAP is in Nederland de opvolger van de BeaNetspecificatie, die niet geschikt is voor het ondersteunen van EMV-transacties en de eisen van die SEPA stelt (Single Euro Payments Area). De C-TAP Authority is de non-profit stichting die verantwoordelijk is voor de C-TAP gerelateerde taken in Nederland. Zij houdt zich bezig met de evolutie van de specificaties in overleg met de gebruikers van C-TAP, het certificeren van terminals en het onderhouden van de basis set parameters die in iedere C-TAP terminal aanwezig moeten zijn om haar correct te laten functioneren (de zogenaamde Common Parameters). In het kader van de harmonisering van het Europese betalingsverkeer zal het beheer van C-TAP worden overgedragen aan Acquiris, een Europese organisatie.

In het kader van de invoering van de Single Euro Payments Area (SEPA) zijn afspraken gemaakt over de eisen voor betaalkaarten. Deze komen erop neer dat betaalkaarten vanaf 2011 in plaats van de magneetstrip de EMV-chip moeten gebruiken als datadrager. Tevens moet voor de autorisatie van transacties overal een PIN-code gebruikt worden. In Nederland was dit vanaf de introductie van de betaalkaart al het geval, maar in andere landen (zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk) werd gebruikgemaakt van een handtekening. Tevens bepaalde SEPA dat er sprake moest zijn van een open marktmodel, waarbij acceptanten van betaaltransacties zelf konden kiezen waar zij deze laten verwerken. BeaNet is niet in staat deze eisen te ondersteunen. In 2004 hebben Equens en de Nederlandse banken derhalve besloten tot de invoering van C-TAP.

Bron: wikipedia